top of page
Bool a call.png

Våre
tjenester

Revisjon

Enten om du driver en liten eller mellomstor bedrift, så tilbyr Systemrevisjon en fremtidrettetrevisjon. Vårt uavhengige revisjonsteam fokuserer på å skape verdi og gir deg et kvalitetsstempel om at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Gjennom vårt kvalitetssikrede tilsyn mottar bedriften din et grunnlag og et bevis på troverdighet fra banker, leverandører, kunder og myndigheter om at økonomi og organisasjon holder en god standard og oppfyller kravene som er pålagt selskapet. Dette fører igjen ofte til at det blir lettere å få lån, lavere kredittkostnader og gir bedre kundevilkår. Vi sørger for kvalitet i alle ledd av rapporteringen.

Attestasjonsoppdrag

Tilskuddsordninger fra det offentlige krever ofte en etterfølgende attestasjon av regnskapet.

 

Revisjon av årsregnskap

Revisjonsberetningen er en ekstern kvalitetssikring – en dokumentasjon på at årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter.

Untitled design (43).png

Rågivning

Vi kan tilby økonomisk rådgivning og konsulentbistand innen en rekke områder. Med ansatte som er høy utdannet innen økonomi og med flere års erfaring innen ulike bransjer, kan vi i ta i mot helt enkle spørsmål som kan besvares 'på strak arm' over telefon, til mer utfordrene problemstillinger.

 

Vi tilbyr rådgivnings tjenester som:
 

✓  Stiftelse av nye selskaper/ valg av selskapsform

✓  Verdsettelser

 Fisjon/fusjon/kapitalendringer i AS

 Utfylling av skattemelding og andre ligningsskjema

 Bistand overfor Brønnøysundregistrene

 Utarbeidelse av komplett årsregnskap

 Skattemessig bistand

 Utarbeidelse av formelle dokumenter

✓ Etablering/gjennomgang av intern kontroll og rutiner


 

Kanskje du bare ønsker en ”second opinion” vurdering av det arbeid som du enten selv har utført, autorisert regnskapsfører eller annen ekstern part. Vi har den nødvendige kunnskap til å stille de kritiske spørsmål i forhold til noe som offentlig skal rapporteres.

Untitled design (44).png
bottom of page