top of page

Nyttig

Informasjon

Nyttige Linker

Skatteetaten - http://www.skatteetaten.no/


Skattebetalerforeningen - http://www.skatt.no/

Adekvat Info AS (Div. nyttige produkter) - http://www.adekvat.no/

Starte og drive bedrift - http://www.spor-oss.no/

Revisorforeningen - http://www.revisorforeningen.no/

 

Regnskap Norge   http://www.regnskapnorge.no/

Regnskap og lønn (Div. nyttige produkter) - http://www.sticos.no/

Brønnøysundregistrene - http://www.brreg.no/

Offentlig:


Altinn - elektronisk innlevering - http://www.altinn.no/

Lovdata (Norges Lover) - http://www.lovdata.no/

Tollvesenet - http://www.toll.no/

NAV - http://www.nav.no/

Kredittilsynet - http://www.kredittilsynet.no/

Kemnerkontoret i Oslo - http://www.kemnerkontoret.oslo.kommune.no/

Viktige frister

✓  Aksjonærregisteroppgave må leveres innen 31. Januar
✓  Siste frist for å levere regnskap til revisjon – 1. mai (Dersom vi skal kunne garantere at de følgende frister skal kunne overholdes).
✓  Levering av ligningspapirer via altinn – 31. Mai
✓  Avholdelse av lovbefalt generalforsamling – 30. juni (Dersom regnskapet ikke er levert oss innen 1. mai, og dermed ikke er ferdig revidert

     innen denne dato).
✓  Innsendelse av årsregnskap til Brønnøysund – 31. juli

 

bottom of page